วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประเภทของเครื่องดนตรีไทย


ประเภทของเครื่องดนตรีไทย
                แบ่งตามวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงได้ ประเภท คือ
                   เครื่องดีด เช่น กระจับปี่ จะเข้ พิณน้ำเต้า พิณเพียะ พิณอีสาน ซึง(ภาคเหนือ)


                   เครื่องสี เช่น ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย สะล้อ(เหนือซอกันตรึม(อีสาน)                


               
                  เครื่องตี แบ่งเป็น พวก คือ
3.1      พวกที่ทำด้วยไม้ เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม กรับ เกราะ โกร่ง กั๊บแก๊บ โปงลาง
3.2      พวกที่ทำด้วยโลหะ เช่น ระนาดเหล็ก ฆ้องวง ฉิ่ง ฉาบ โหม่ง ขิม มโหระทึก(กลองชนิดหนึ่งที่หน้ากลองขึงด้วยโลหะ)
3.3      พวกที่ขึงด้วยหนัง เช่น กลองประเภทต่าง ๆ

เครื่องเป่า ได้แก่พวกปี่และขลุ่ย
4.1      พวกปี่ เช่น ปีนอก ปี่ใน ปี่ชวา
4.2      พวกขลุ่ย เช่น ขลุ่ยอู้ ขลุ่ยเพียงออ ขลุ่ยหลีบ ขลุ่ยกรวด (เสียงสากลขลุ่ยนก
**ระดับเสียงของขลุ่ยมีทั้งหมด 12 ระดับเสียง เสียงต่ำสุดคือ “โด” สูงสุด ของขลุ่ยคือเสียง ซํ” ซอลสูง
แคน (อีสานสัญลักษณ์ จ.ขอนแก่นโหวด(อีสาน สัญลักษณ์ จ.ร้อยเอ็ด)


ภาพตัวอย่าง วงดนตรีไทย (วงปี่พาทย์)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น